Meny Lukk

Årsmøte

Referat fra Årsmøte FGT 2019

Sted: Gestaltakademiet, Ægirsvei 10C 21.februar Tid: kl 18.00
Til stede: Ritva Tukainen-Lundevold, Åshild Ljøstad, Sigrid Thorsheim Flåt , Gro Thorbjørnsen, Randi Torjussen, Erik Bisgaard, Janne Eikaas, Therese Hübert
Saks nummer Sak Ansvarlig
1 – 2019 Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent
2 – 2019 Godkjenning av sakslisten Vedtak: Godkjent
3 – 2019 Oppnevning av ordstyrer Vedtak: Randi
4 -2019 Oppnevning av referent Vedtak: Therese
5 – 2019 Oppnevning av 2 medlemmer til å undertegne årsprotokollen Vedtak: Janne og Gro
6 – 2019 Godkjenning av årsberetning inkludert FEUs årsberetning Vedtak:  Godkjent.
7 – 2019 Godkjenning av regnskap. Vedtak: Godkjent
        Innkomne forslag
8 – 2019 Veiledning og PFO Se vedlegg Vedtak: Godkjent
 
9 – 2019 Godkjenning av handlingsplan Se vedlegg Vedtak: Godkjent
10 – 2019 Godkjenning av budsjett Vedtak
        Vedtektsendring
11 – 2019 Fastsetting av årets kontingent fra 2020. Medlemskontingent § 4 b. Årskontingent. Forslag fra styret er nye medlemskontingenter: Kr. 750,- for grunnmedlemsskap (for ikke-praktiserende) Kr. 500,- for studenter Kr. 500,- «Pensjonister» Kr. 1660,- for praktiserende terapeuter (inkluderer kr. 410,- i forsikring, 500,- til NFP og kr. 750,- for grunnmedlemsskapet i FGT Vedtak: Godkjent
12 -2019 Valg Styret fortsetter til neste årsmøte. Anne Spjelkavik valgt som nytt styremedlem
13 – 2019 Valgkomitè for neste valg: Styret finner valgkomité
Sted og dato _________________________ Signatur to Medlemmer

Vedlegg:

Årsberetning fra styret   2018

Styremøter
 • Styret har hatt 6 styremøter siden forrige årsmøte.
Styremøter og deltakelse i NFP
 • Erik Bisgaard har deltatt på de aller fleste av styremøtene i NFP, enten ved at han har vært til stedet på møtet eller ved bruk av skype.
Medlemsmøter
 • Styret har arrangert to åpne medlemsmøter med Hans Herlof Grelland i samarbeid med Gestaltakademiet. Dette bidrar til å presentere gestalt utenfor miljøet.
 • Styret vurderte å ha foredrag av Arnhild Løveng. Dette ville koste kr. 20 000,- pluss reisekostnader. Styret vurderte at dette ble for kostbart for FGT.
 • Styret har invitert danseterapeut (MNFP) Beatrice Lõndono og hun har holdt en workshop for FGT medlemmer. Det kom 10 medlemmer.
Personvernloven
 • Styre har dokumentert og innført rutiner og retningslinjer i henhold til personvernloven.
Ny webside
 • FGT er på god vei med ny nettside.
Ny e-postadresse FEU
 • FEU har deltatt på et styremøte og arrangert et medlemsmøte.
Veiledning og PFU
 • Det har vært del diskusjon omkring at det nå er færre medlemmer i FGT enn tidligere og hva vi kan gjøre med det. En del tilbakemeldinger går på at det er høye krav til veiledning for å være en praktiserende terapeut, spesielt når medlemmet har få klienter. Styret har laget et nytt forslag.
VIPS
 • FGT har fått vips. Det kan vipses ved inngang til medlemsmøter og lignende.
Studentmedlemmer
 • Kontaktet 1 og 2 klasse (nå 2. og 3. klasse) på skolen og informert om FGT. To studenter er blitt medlemmer.
HANDLINGSPLAN FGT FOR 2019
Handling Ansvarlig Frist
På 1.styremøte skal det settes opp tidsfrist og ansvar på handlingsplanen Styret Første styremøte
Styret vil tilstrebe og presentere gestalt utenfor miljøet. Alle – inviterer til åpne workshoper Pågående
Knytte kontakter til øvrig gestalt nettverk og nettverk i NFP Alle Pågående
Arrangere 3 medlemsmøter/workshop i 2019. ·       Ett møter i samarbeid med GA med Grelland (FGT betaler halvparten, 2000,- for ett møte) ·       Et møte med Siri Søftestad i samarbeid med Gestaltakademiet. ·       Et medlemsmøte med annet innhold. Alle
Vi vil ha minst ett styremøte med FEU FGT og FEU
Sende inn felles liste til Brønnøysundregisteret over terapeuter som er forsikret gjennom FGT og står i Registeret for Alternative Behandlere. Leveres inn 1 til 2 uker etter forfall på forsikringen, ca. 1. april. Styret
Det ønskes link på WEB-siden til Gestaltakademiet til FGT sin web-side og til terapeuter og til NFP. Styret
Videreutvikle ny nettside til FGT. Blant annet med bilder. Styret
Delta på NFPs styremøter og følge med på det som skjer i NFP. Dele det aktuelle med FGTs medlemmer Styret
Delta i undersøkelser Styret
Følge opp facebookgruppe Styret
Lage en åpen facebookside Styret
Ta kontakt med Gestaltakademiet og informere studentene om FGT Styret
PFO blir et fokusområde i 2019. Styret

Veiledning av egne klienter og profesjonell faglig oppdatering – PFO

KRAV TIL VEILEDNING Alle praktiserende terapeuter er forpliktet til å gå i veiledning. Hensikten med veiledning er å forbedre og kvalitetssikre terapeutens praksis, slik at klientene får best mulig faglig hjelp. I veiledning får du som terapeut støtte til å utforske deg selv og din måte å kontakte dine klienter på. Gjennom veiledning sørger du for at du selv er i en utviklingsprosess. Dette er helt avgjørende for å kunne støtte klientene i deres prosesser.
 • Veiledning vil si veiledning av sertifisert veileder(e) fra FGT eller NGF. Veileder skal være godkjent av styret.
 • Det kan i tillegg innebære kollegaveiledning mellom medlemmer som har praktisert i minst 3 år.
 • FGT stiller krav til medlemmene at de har 10 timer veiledning per år på egne klienter for å være forsikret gjennom FGT.
 • Minst 5 av disse timene skal være ved deltakelse hos sertifisert veileder i gruppe eller individuell veiledning.
 • Resten av veiledningen kan gjøres som kollegaveiledning. Kollegaveiledning krever at 1/2 av terapeutene har vært praktiserende terapeuter i minst 3 år.
 • Dette skal dokumenteres og leveres inn til styret i FGT hvert år, innen utgangen av året.

KRAV TIL PFO

Profesjonell faglig oppdatering er på samme måte som veiledning et viktig ledd i det menneskelige og faglige fellesskap. I tillegg til veiledning er det krav om minst 15 timer PFO per år. PFO kan gjøres ved forskjellige former for faglig oppdatering som workshop, konferanser og foredrag, samt styreverv i FGT og ved selv å holde foredrag i gestaltsammenheng. Styret er ansvarlig for å sette opp hvor mange PFO-timer medlemsmøter gir. Styret sender ut skjema for veiledning og PFO sammen med sakspapirene til årsmøtet. Dette er dokumentasjon på at terapeuten opprettholder styrets krav til veiledning og PFO. Skjemaet for veiledning og PFO leveres styret innen årsslutt, og følger kalenderåret. Terapeuten er selv ansvarlig for å dokumentere veiledning og PFO til styret i slutten av året. Kriterier for godkjente veiledere – Gestaltakademiet i Kristiansand sine lærere og utdannede veiledere fra NGI. Dette er et forslag til skjema som medlemmene må rette seg etter hvert år. Det lages nye skjema for innlevering signert deltakelse.
VEILEDNING – 10 timer per år
Veiledning av sertifisert veileder på egne klienter i gruppeveiledning eller i individuell veiledning Minimum: 5 timers deltakelse i gruppeveiledning per år eller 5 timer i individuell veiledning _____ timer
Kollegaveiledning. Det må være 10 timers veiledning til sammen i løpet av hvert år. _____timer
PROFESJONELL FAGLIG OPPDATERING – 15 timer PFO per år  
Type 1 Videreutdanning i gestalt, deltakelse på gestalt- eller NFP workshop eller læreropplæring ved GA. ______timer
Type 2 Konferanser og foredrag innen gestaltterapi, teori eller psykoterapi ______timer
Type 3 Andre faglige og relevante foredrag eller psykologi _______timer
Type 4 Deltakelse i styrearbeid FGT og FEU, årsmøter og medlemsmøte _______timer
SUM     _______timer
Skjema for PFO Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert:
 • vil medlemmet ikke lenger være forsikret
 • vil medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen «Gestaltterapeut MFGT» og
 • omregistreres til medlem uten forsikring
Ved søknad om nyregistrering som gestaltterapeut MFGT må plan for Veiledning og PFO, første år legges ved søknaden.