Meny Lukk

Veiledning og PFO

Krav til veiledning

Praktiserende terapeuter er forpliktet til å gå i veiledning. Hensikten med veiledning er å forbedre og kvalitetssikre terapeutens praksis, slik at klientene får best mulig faglig hjelp. I veiledning får du som terapeut støtte til å utforske deg selv og din måte å kontakte dine klienter på. Gjennom veiledning sørger du for at du selv er i en utviklingsprosess. Dette er helt avgjørende for å kunne støtte klientene i deres prosesser. Dette er også et viktig ledd i det menneskelige og faglige fellesskap, og profesjonell faglig oppdatering (PFO). Veileder skal være godkjent av styret. Kriterier for godkjente veiledere – Gestaltakademiet i Kristiansand sine lærere og utdannede veiledere fra NGI.

  • Veiledning vil si veiledning av sertifisert veileder(e) fra FGT eller NGF. Veileder skal være godkjent av styret.
  • Det kan i tillegg innebære kollegaveiledning mellom medlemmer som har praktisert i minst 3 år.
  • FGT stiller krav til medlemmene at de har 10 timer veiledning per år på egne klienter for å være forsikret gjennom FGT.
  • Minst 5 av disse timene skal være ved deltakelse hos sertifisert veileder i gruppe eller individuell veiledning.
  • Resten av veiledningen kan gjøres som kollegaveiledning. Kollegaveiledning krever at 1/2 av terapeutene har vært praktiserende terapeuter i minst 3 år.
  • Dette skal dokumenteres og leveres inn til styret i FGT hvert år, innen utgangen av året.

Krav til PFO

Styret sender ut skjema for veiledning og PFO sammen med sakspapirene til årsmøtet. Dette er dokumentasjon på at terapeuten opprettholder styrets krav til PFO. Terapeuten er selv ansvarlig for å dokumentere PFO og oppbevare dette i 5 år.

Profesjonell faglig oppdatering er på samme måte som veiledning et viktig ledd i det menneskelige og faglige fellesskap. I tillegg til veiledning er det krav om minst 15 timer PFO per år. PFO kan gjøres ved forskjellige former for faglig oppdatering.

PFO kan være:

Type 1

Deltakelse på gestalt- eller NFP workshop, deltakelse i eksamensavvikling ved GA, kollegaveiledning, holde foredrag selv, Videreutdanning i gestalt og læreropplæring ved GA

Type 2

Konferanser og foredrag innen gestaltterapi, teori eller psykoterapi

Type 3

Andre faglige og relevante foredrag eller psykologi

Type 4

Deltakelse i styrearbeid FGT, NFP og FEU, årsmøter og medlemsmøte

Skjema for PFO

Dersom veiledning og PFO-dokumentasjon ikke blir levert:

  • vil medlemmet ikke lenger være forsikret i FGT
  • vil medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen «Gestaltterapeut MFGT» og
  • omregistreres til medlem uten forsikring

Ved søknad om nyregistrering som gestaltterapeut MFGT må plan for Veiledning og PFO, første år legges ved søknaden.

Forslag til veiledningskjema

Dato  Veiledning av godkjent veileder Antall timer Signatur av veileder
Dato Kollegaveiledning Antall timer Signatur av alle deltakere
Dato Type PFO Antall timer Signatur av medlem