Meny Lukk

Gestaltterapi

Karakteristiske trekk ved gestaltterapi

Terapien er opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell og tror ikke på å presse fram forandringer. Den fokuserer på å møte klienten på hans/hennes premisser, uten å tolke eller dømme. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill.

Gestaltterapi fokuserer også på kroppsuttrykket. Med et fokus på kroppen sammen med psyken har gestalttilnærmingen et holistisk perspektiv og er opptatt av hele mennesket med sine følelser, tanker, fantasier og sine kroppsfornemmelser.

Terapiformen er humanistisk og holistisk og den har utgangspunkt i gestaltpsykologien. I gestaltterapi er opptatt av menneskets møte både med seg selv og med andre.

Gestaltterapi bygger på forholdet mellom terapeut og klient. Gestaltterapeuten er til stede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de muligheter som finnes i dette feltet. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er villig til å gå klienten i møte i et jeg-du forhold.

Metoden er fenomenologisk og tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå.

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele. Gestaltterapi ble dannet på 1960-tallet og er i dag en mye brukt terapiform i Europa og USA.