Meny Lukk

Styret

Det er styret i FGT som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet som holdes innen 1. mars hvert år. Styret arbeider ut fra den handlingsplanen og det budsjettet som blir vedtatt på årsmøtet.

Styret i FGT består av:
Ninette Håmo Nilssen – Styreleder
Øyvind Frøyland – Kasserer
GroThorbjørnsen – Styremedlem
Camilla Helgeland Nilsen – Sekretær

Varamedlemmer: Anne Spjelkavik og Sijana Batlak