Meny Lukk

Om FGT

Foreningen for gestaltterapeuter – FGT – er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for gestaltterapeuter med 4 årig gestaltterapiutdannelse. Medlemmer i Foreningen for Gestaltterapeuter er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT”. Faglig Etisk Utvalg (FEU) er FGTs kvalitetssikrings – og utviklingsorgan som sikrer faglig – etisk praksis.

Gyldighet av medlemskap er tilknyttet personalia gitt i medlemssøknad og til oppdatert betaling av kontingent ihht vedtekter.

FGT er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi).

Forening for gestaltterapeuter

Forening for Gestaltterapeuter ble stiftet 6. september 2004. Foreningen har per august 2019 25 medlemmer som ferdig utdannede gestaltterapeuter. I tillegg har vi flere medlemmer som ikke praktiserer som terapeuter og studentmedlemmer. Terapeutene som driver egen praksis kan du se i oversikten Praktiserende terapeuter under menypunktet Finn din terapeut. Foreningen er offentlig registrert (Org nr. 987 621 435).

Forening for Gestaltterapeuter er en fagorganisasjon for gestaltterapi-studenter og ferdig utdannede gestaltterapeuter med 4 årig utdannelse.

FGT har utarbeidet Vedtekter og Etiske regler som skal ivareta kvalitet for både terapeuten og klienten.

Formål:
Ivareta medlemmenes interesser:

• Arrangerer medlemsmøter og workshops som gir faglig påfyll, fellesskap og mulighet til å bygge kontaktnett.
• Tilbyr felles, billig forsikring.
• Foreningen har egen side på Facebook. Her kan man informere om aktuelle kurs, møter, artikler og dele ideer, tanker og spørsmål.
• «Terapeutpakke» med aktuelle papirer vi trenger for å starte opp som terapeut; klientopplysninger, veiledning, PFO osv.

Medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
Medlemmene er bundet av Vedtektene og er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med «Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT». For å bli registrert som praktiserende terapeut kreves at medlemmet har forsikring og sender inn dokumentasjon på 5 timers veiledning i året. Terapeuter plikter også å ha 20 timer PFO: Praktisk, faglig oppdatering i året.

Utvide kjennskap til gestaltterapi som metode for menneskelig vekst.

Utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.